Viễn tây

FIREFLY
FIREFLY
Tàu đom đóm - phần 1
WESTWORLD
WESTWORLD
Thế giới viễn Tây - phần 2
GODLESS
GODLESS
Viễn tây đẫm máu - phần 1
HELL ON WHEELS
HELL ON WHEELS
Bánh xe địa ngục - phần 2
Spirit: Stallion of the Cimarron
Spirit: Stallion of the Cimarron (2002)
Tuấn Mã Dòng Cimarron
Django Unchained
Django Unchained (2012)
Hành Trình Django
The Ballad of Buster Scruggs
The Ballad of Buster Scruggs (2018)
BIÊN NIÊN SỬ MIỀN VIỄN TÂY
True Grit
True Grit (2010)
Báo Thù
A Fistful of Dollars
A Fistful of Dollars (1964)
Một Nắm Đô La
Hell or High Water
Hell or High Water (2016)
Không Lùi Bước
Brimstone
Brimstone (2016)
Diêm Sinh
Copperhead
Copperhead (2008)
Hổ Mang Chúa
The Revenant
The Revenant (2015)
NGƯỜI VỀ TỪ CÕI CHẾT
The Hateful Eight
The Hateful Eight (2015)
TÁM HẬN THÙ
WYNONNA EARP
WYNONNA EARP
Quý cô diệt quỷ (Phần 1)
Blackthorn
Blackthorn (2011)
Tay Súng Viễn Tây
The Lone Ranger
The Lone Ranger (2013)
Kỵ Sĩ Cô Độc
Rango
Rango (2011)
Tắc Kè Nhát Gan