Viễn tây

Spirit: Stallion of the Cimarron
Spirit: Stallion of the Cimarron (2002)
Tuấn Mã Dòng Cimarron
Django Unchained
Django Unchained (2012)
Hành Trình Django
The Ballad of Buster Scruggs
The Ballad of Buster Scruggs (2018)
BIÊN NIÊN SỬ MIỀN VIỄN TÂY
True Grit
True Grit (2010)
Báo Thù
A Fistful of Dollars
A Fistful of Dollars (1964)
Một Nắm Đô La
Hell or High Water
Hell or High Water (2016)
Không Lùi Bước
Brimstone
Brimstone (2016)
Diêm Sinh
Copperhead
Copperhead (2008)
Hổ Mang Chúa
The Revenant
The Revenant (2015)
NGƯỜI VỀ TỪ CÕI CHẾT
The Hateful Eight
The Hateful Eight (2015)
TÁM HẬN THÙ
Blackthorn
Blackthorn (2011)
Tay Súng Viễn Tây
The Lone Ranger
The Lone Ranger (2013)
Kỵ Sĩ Cô Độc
Rango
Rango (2011)
Tắc Kè Nhát Gan
Hostiles
Hostiles (2017)
KẺ THÙ ĐỊCH
The Magnificent Seven
The Magnificent Seven (2016)
BẢY TAY SÚNG HUYỀN THOẠI
The Salvation
The Salvation (2014)
Cuộc Chiến Cứu Rỗi
The Homesman
The Homesman (2014)
Chiếm Đất
Frontera
Frontera (2014)
Muôn Dặm Vó Ngựa