Truyền hình

Black Mirror: Bandersnatch
Black Mirror: Bandersnatch (2018)
GƯƠNG ĐEN: KỲ ẢO
Before the Flood
Before the Flood (2016)
HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG
Copperhead
Copperhead (2008)
Hổ Mang Chúa
A Charlie Brown Christmas
A Charlie Brown Christmas (1965)
Giáng Sinh Của Charlie Brown
Wuthering Heights
Wuthering Heights (1998)
Đồi Gió Hú
Alex Strangelove
Alex Strangelove (2018)
TÌNH YÊU KỲ LẠ
All the Way
All the Way (2016)
MỌI CON ĐƯỜNG
Battlestar Galactica: Blood & Chrome
Battlestar Galactica: Blood & Chrome (2013)
Ngân Hà Đại Chiến
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (1988)
Biên niên sử Narnia: Sư tử, Phù thủy và cái Tủ áo
High School Musical
High School Musical (2006)
High school musical - Phần 1
The Lion Guard: Return of the Roar
The Lion Guard: Return of the Roar (2015)
VUA SƯ TỬ TRỞ LẠI
Zodiac
Zodiac (2014)
Thảm Họa Nhân Loại