Drama

GoodFellas
GoodFellas (1990)
Chiến hữu
The Usual Suspects
The Usual Suspects (1995)
Kẻ chủ mưu
Gladiator
Gladiator (2000)
Võ Sĩ Giác Đấu
The Lion King
The Lion King (1994)
Vua Sư Tử (1994)
Saving Private Ryan
Saving Private Ryan (1998)
Giải Cứu Binh Nhì Ryan
The Intouchables
The Intouchables (2011)
TÌNH BẠN VÀ ĐỊA VỊ
Full Metal Jacket
Full Metal Jacket (1987)
Áo Giáp Sắt
To Kill a Mockingbird
To Kill a Mockingbird (1962)
Giết con chim nhại
Rear Window
Rear Window (1954)
Vụ Án Mạng Nhà Bên
One Flew Over the Cuckoo's Nest
One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
Bay trên tổ chim Cuckoo
The Help
The Help (2011)
Người Giúp Việc
Eighth Grade
Eighth Grade (2018)
LỚP TÁM
Love, Simon
Love, Simon (2018)
THƯƠNG MẾN, SIMON
Schindler's List
Schindler's List (1993)
Danh Sách Của Schindlers
Wonder
Wonder (2017)
ĐIỀU KỲ DIỆU
Call Me by Your Name
Call Me by Your Name (2017)
Gọi Em Bằng Tên Anh
12 Angry Men
12 Angry Men (1957)
12 người đàn ông giận giữ
The Truman Show
The Truman Show (1998)
Show Diễn Của Truman